เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธฺออกเสียงประชามติ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16