เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชนริมถนนมุขมนตรี หมู่ที่ ๕ ( ข้างวัดภูเขาลาด) ตำบลบ้านใหม่

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16