วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี ชั้น ๒ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง