วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- เวทีและเครื่องเสียง , เช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ , เครื่องเสียงรถเห่ในขบวนกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ทำสายสะพายกำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลข ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ ทะเบียน งจจ ๔๗๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก ๑๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม หมู่่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง