วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณดำเกิง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมุขมนตรี 17 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางดอน นวรัตน์ ถึงบ้านเลขที่ 126 (คุณฐิติพันธ์) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒ กด ๕๐๔๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒ กล ๓๐๙๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หริแการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดคอนกรีต กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่างกิจการประปา ผห.๗๐๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าทำกระทงเอกเทศบาล ค่าทำกระทงเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง