วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเสื้อแจ็คเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาติดสติกเกอร์ฝ้าติดกระจกของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำซูซิตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อซื้ออุปกรณ์ตามงานโครงการ การป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ตามงานโครงการวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 88-0582 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
วัสดุสำนักงาน