วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒ กล ๓๐๙๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หริแการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดคอนกรีต กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่างกิจการประปา ผห.๗๐๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าทำกระทงเอกเทศบาล ค่าทำกระทงเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ ค่าเครื่องเสียงรถแห่ในขบวนกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นง ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล,โล่และสายสะพาย ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง