วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่(ระบบประตูอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงห้องน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๖๗๔ นม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (โซน 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห.๗๐๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกร้านมินิมาร์ทอันอัน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถไถ - ฟาร์มแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตท.1597 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ่้านงานครัว (ถังขยะ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง