วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการขยายไหล่ทาง บริเวณทางแยกโรงเรียนมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่(1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 20 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจดหมายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง