วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2566
จ้างเช่าเต็นท์ รวมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องไทยธรรม (สังฆทาน) และดอกไม้ธูปเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้มและตกแต่งสถานที่ จำนวน ๒๐ รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์รวมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาฯตามโครงการรณรงค์ป้องกันป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ ๖๘๑๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง