วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ทำสายสะพายกำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลข ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ ทะเบียน งจจ ๔๗๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก ๑๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม หมู่่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง