เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

    รายละเอียดข่าว

     เรื่องกำหนดให้ข้อมู,ข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2560