วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างทำพานดอกไม้พร้อมของขวัญในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ หลัง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรุปและขบวนแห่นางสงกรานต์ จำนวน ๓ งาน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด และรถแห่พร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด สำหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุจัดสถานที่แข่งขันกิจกรรมพื้นบ้าน (มวยทะเล,แข่งเรือพาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง