วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กต ๔๕๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเติมแก้ส LPG (แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อแผ่นสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะประชุม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท. ๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง