วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บริเวณไหล่ทางถนนมุขมนตรี เริ่มจากปากซอยข้างบิ๊กซีมินิมาร์ทถึงร้านซ่อมมือถือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 221-19 บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบนคร แยกทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง 425 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,885 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภาายนอกเพื่อปฏิบัติงงานกองช่างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ งจ.๖๒๘๐นม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผม ๓๕๓๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งจ.๖๒๘๐ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง