วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ.7335 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างตรวจสอบสภาพรถยนต์ ผห.-๗๐๗๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (สำหรับติดตั้งภายในห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี ชั้น ๒ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง