วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำแข็งสำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงสำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามงานโครงการส่งเสริิมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อแก๊สหุงต้ม LPG ขนาด ๑๕ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายโครงการเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ วัน โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง