วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคารของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำโครงการปรับปรุงห้องสำหรับเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล (โซนด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาส่งจดหมายข่าว ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง