วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
ซื้อค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- เวทีและเครื่องเสียง , เช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ , เครื่องเสียงรถเห่ในขบวนกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ทำสายสะพายกำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลข ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ ทะเบียน งจจ ๔๗๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก ๑๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง