วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๔ (เครื่องงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๑ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่(ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านแท่นเจาะ) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลประนานาชาติ Thailand Biennale, Korat ๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๔๔๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านโรตารี่) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง