วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
ซื้อค่าซื้อชุดฝึกปฎิบัติ (เสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ อปพร.) จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ผก๑๖๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง