วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประกาศการได้รับอนุญาตก่อสร้างลานสินค้าชุนชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คซ่องบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามงานโครงการวันผู้สูงอายุ ปีงบ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สป.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บม.๕๘๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง