วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งแต่วันที่ 1-2 เมษายน 2567 และวันที่ 9-30 เมษายน 2567) จำนวน 15 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนเมษายน ๒๕๖๗ - - มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง