วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง