วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านในเมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง