วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศบาล (เทศบาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) จำนวน 63 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อค่าอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ยท. ๓๘๗๖ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(ดั้ม) ๘๔-๔๔๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง