วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นง ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนหน้าโรงบริการน้ำแร่ หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกซอยมะขามเฒ่า ๓ ถึงทางไปซอยมะขามเฒ่า ๒ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างบริการเครื่องจักรกล เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินสาธารณูปโภค (อาคารท่อระบายน้ำ) บริเวณลำห้วยยาง ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กบ ๔๙๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ