วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก - เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผก.๑๖๓๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2565
จ้างย้ายชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ หน้าอาคารห้องฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน ๘๔-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง