วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ งกข. ๑๒๙ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ หมายเลขทะเบียน งกข. ๑๒๙ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ตกแต่ง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน พรมปูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างย้ายชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศหน้าอาคารห้องฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวััสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง