วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวััสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง รถตู้ ทะเบียน นง ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (1-29 มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ๑ กส ๗๗๒๙ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง