วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผม ๓๕๓๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งจ.๖๒๘๐ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ๔๑๖-๕๙-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567) จำนวน 15 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาสัตวแพทย์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมยาและเวชภัณฑ์และจับสุนัขและแมวจรจัด ตามโครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙๕/๔ ถึงบ้านป้าแมวหลังวัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง