วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
จ้างทำบอร์ดโครงการหัวหน้าส่วนราชการ โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง และติดตั้งสติ๊กเกอร์ซีทรูข้อความและรูปภาพต่าง ๆ พร้อมติดกระจกบริเสณประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ.๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งจ.๖๒๘๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ งจ.๖๒๘๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำถังรวมมูลฝอยอัตรายชุมชน ขนาด ๑ เมตร x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๑๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง