วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2565
ซื้อน้ำดื่มประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง