ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 7 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................................
ขอรับระเบียบหลักเกณฑ์และตารางการแข่งขันกีฬาบ้านใหม่เกมส์ [ 29 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 1 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................................
ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ขอเปลี่ยนสถานภาพใช้ที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง แปลง "สระน้ำวัดศรีษะละเลิงสาธารณประโยชน์"เป็น"ลานสินค้าชุมชน"ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา [ 30 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................................
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)ประจำปี ๒๕๖๗ [ 30 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 24 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................................