เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่   โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006  สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทร.044-351000   
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียนต...
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ " กิจกรรม 5 ส" ทำความสะอาด
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
 
อันเชิญพระพุทธชิเราชขึ้นแท่นทูชา 24 กันยายน 2563
       
       

 
 
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign