เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา