เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-282782 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 

 

 


  กิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน สุนัข - แมว และฉีดวัคซีนป้องก...
   

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมื...

  ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
   

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อ...

  ตรวจพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา
   

วันที่ ๒ กรกรฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมน...

  โครงการแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช...
   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ...

 


 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552