เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่   โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006  สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทร.044-351000   
 
 

 

 


  มอบข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105
   

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ...

  จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลคม พฤศจิกายน และธันวาคม 25...
   
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศ...
   

          วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสิร...

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การยุติความรุนแรงในครอบครั...
   

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายสิ...

 
 
อันเชิญพระพุทธชิเราชขึ้นแท่นทูชา 24 กันยายน 2563
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552