เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-282782 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 

 

 


  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
   

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการส่...

  ประชุมประชาคมเพื่อขยายเขตไฟฟ้า สำหรับที่พักอาศัยแล...
   

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อขย...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ...
   

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนายพานิช  รักษา...

  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
   

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบั...

 


 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552