เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่   โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006  สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทร.044-351000   
 
 

 

 

 


  ชี้แจงผู้ประกอบการค้าตลาดศรีษะละเลิง เรื่องมาตรการ...
   

          วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกรฏาคม ๒๕...

  โครงการสร้างอาชีพ และสังคมที่ยั่งยืนตำบลบ้านใหม่
   

        นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นาย...

  ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลบ...
   

        วันพุธที่ ๗ กรกรฏาคม ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี...

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมา...
   

          วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางมะล...

 
 
อันเชิญพระพุทธชิเราชขึ้นแท่นทูชา 24 กันยายน 2563
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552