เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1397 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลและโล่รางวัลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลโล่สายสะพายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง ไฟเวที รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน และเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มประตูทางเข้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มประตูทางเข้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกภาพพร้อมไฟส่องสว่างติดตามตัวกล้องบันทึกภาพพร้อมจอโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการแสดงชุดกการแสดดงของดดีตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำบ้านไม้หมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
193 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน [ 7 ธ.ค. 2566 ]23
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]7
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 6 ธ.ค. 2566 ]10
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน [ 4 ธ.ค. 2566 ]37
197 ประกาศผู้ชนะก่ารเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 4 ธ.ค. 2566 ]21
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 4 ธ.ค. 2566 ]20
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70