เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]8
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]7
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]5
184 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค [ 5 ก.ย. 2566 ]8
185 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค [ 5 ก.ย. 2566 ]9
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]9
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]7
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเชื่อมต่อครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]5
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเชื่อมต่อครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]6
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]6
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]5
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บริเวณซอยบ้านนายสามารถ อนุกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]7
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]9
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]7
195 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด [ 29 ส.ค. 2566 ]21
196 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด [ 29 ส.ค. 2566 ]11
197 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ [ 29 ส.ค. 2566 ]13
198 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนน คสล. หมู่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ [ 29 ส.ค. 2566 ]20
199 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 6 บริเวณซอยวัชรปาน [ 29 ส.ค. 2566 ]12
200 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 6 บริเวณซอยวัชรปาน [ 29 ส.ค. 2566 ]8
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59