เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ...[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 0]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 5]
 
  พิธีฌาปนกิจศพ[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เทศบาล [วันที่ 2024-02-14][ผู้อ่าน 5]
 
  ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่คณะครู และนักเรียน...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบ...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แ...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 18]
 
  รับใบประกาศเกียรติคุณ พื้นที่ดำเนินงานเมือง/ ชุมชน...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 8]
 
  ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ...[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 27]
 
  เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์...[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำ...[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57