เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 จ้างโครงการลานอเนกประสงค์บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 จ้างโครงการลานอเนกประสงค์บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่