เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่