เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้าง เลขที่ 40/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง เลขที่ 40/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่