เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่