เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


เผยแพร่สรุปผลปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ สขร. 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแพร่สรุปผลปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ สขร. 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่