เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่