เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖


งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี  ๒๕๕๖ วันที่  ๑-๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน  ๔๘  คน  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  และวันที่  ๒ - ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมกลุ่มแก่เยาวชน  ณ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26