เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


นายกรับโล่เกียรติบัตร


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557เวลา10.00 น นางสำรวย ชุนเกาะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน โครงการ C-Tech  Exhibition 2013  พร้อมทั้งรับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณแก่สถาบัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23