เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่


เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านใหม่ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำ 2557  ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมือง  นครราชสีมา
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03