เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการ ตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็น ประจำปี 2557


  เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2557  นางสำรวย ชุนเกาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้จัดโครงการ ตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็น ประจำปี 2557 เพื่อตรวจคัดกรองความสามารถในการมองเห็น และตรวจคัดกรองโรคทางสายตาให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา ประกอบกับให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการมอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ที่มีปัญหาทางสายตาภายในตำบลบ้านใหม่
 
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23