เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพชมรมผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่  พร้อมด้วยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ได้เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพชมรมผู้สูงอายุ เปิดสอนการทำดอกไม้จันทร์และการทำพวงหรีดสมัยใหม่ ให้กับชมรมผู้สูงอายุภายในตำบลบ้านใหม่ ณ.ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ. นครราชสีมา
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31