เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช


วันที่ 11 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช ณ.อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกีียรติฯ 80 พรรษา
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03