เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช


วันที่ 11 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช ณ.อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกีียรติฯ 80 พรรษา
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01