เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เวทีเสวนาเสร้มสร้างความสุขอย่างยั่งยืน


17 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ได้จัดเวทีเสวนาเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ตามโครงการเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน เดินหน้าประเทศไทย ณ. บ้านหัวสิบ ม.3 และบ้านยางน้อย ม.11 ตำบลบ้านใหม่
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03