เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


เวทีเสวนาเสร้มสร้างความสุขอย่างยั่งยืน


17 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ได้จัดเวทีเสวนาเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ตามโครงการเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน เดินหน้าประเทศไทย ณ. บ้านหัวสิบ ม.3 และบ้านยางน้อย ม.11 ตำบลบ้านใหม่
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31