เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗


30  มิถุนายน  2557  นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31